SDL Trados Studio 2011 Freelance

SDL Trados Studio 2011 Freelance
- Giá niêm yết: 845
- Hỗ trợ tối đa 5 ngôn ngữ
- Chạy trên 1 máy tính
- Được hỗ trợ thao tác cơ bản 1 buổi
- Giao diện hiện đại dễ sử dụng

SDL Trados Studio 2011 Freelance Plus

SDL Trados Studio 2011 Freelance Plus
- Giá niêm yết: 875
- Hỗ trợ tối đa 5 ngôn ngữ
- Có thể chạy đồng thời trên 2 máy tính
- Được hỗ trợ thao tác cơ bản 1 buổi
- Giao diện hiện đại dễ sử dụng

SDL Trados Studio 2011 Freelance + 2007

SDL Trados Studio 2011 Freelance + 2007
- Giá niêm yết: 995
- Hỗ trợ tối đa 5 ngôn ngữ
- Chạy trên một máy tính
- Được hỗ trợ thao tác cơ bản 1 buổi
- Có kèm theo một bộ sản phẩm SDL Trados 2007 Freelance

SDL Trados Studio 2011 Freelance Plus + 2007

SDL Trados Studio 2011 Freelance Plus + 2007
- Giá niêm yết: 1.025
- Hỗ trợ tối đa 5 ngôn ngữ
- Có thể chạy đồng thời trên 2 máy tính
- Được hỗ trợ thao tác cơ bản 1 buổi
- Có kèm theo một bộ sản phẩm SDL Trados 2007 Freelance

SDL Trados Studio 2011 Professional

SDL Trados Studio 2011 Professional
- Giá niêm yết: 2.895
- Hỗ trợ hầu hết các sinh ngữ
- 1 license chạy trên 1 máy tính
- Được hỗ trợ thao tác cơ bản 2 buổi
- Nhiều license có thể chạy trên mạng LAN, WAN

SDL Trados Studio 2011 Professional + 2007

SDL Trados Studio 2011 Professional + 2007
- Giá niêm yết: 3.195
- Hỗ trợ hầu hết các sinh ngữ
- 1 license chạy trên 1 máy tính
- Được hỗ trợ thao tác cơ bản 2 buổi
- Nhiều license có thể chạy trên mạng LAN, WAN
- Được kèm theo 1 bộ SDL Trados 2007 Professional

SDL Trados Studio 2011 Professional Network

SDL Trados Studio 2011 Professional Network
- Giá niêm yết: 3.500
- Hỗ trợ hầu hết các sinh ngữ
- 1 license chạy trên 1 máy tính
- Được hỗ trợ thao tác cơ bản 2 buổi
- Nhiều license có thể chạy trên mạng LAN, WAN
- Cài trên nhiều máy nhưng chỉ chạy được số license đã mua

SDL MultiTerm Desktop 2011

SDL MultiTerm Desktop 2011
- Giá niêm yết: 250
- Tạo từ điển đa ngôn ngữ
- Có thể nhập từ điển từ file định dạng excel, txt, csv
- Nhập, lưu, tra cứu và quản lý thuật ngữ dễ dàng

First 1 2 3 Last